RNK:n seurajohto aloitti oppimisprosessin, kun se lähti mukaan seuratoiminnan johtamisjärjestelmään, HedCoach for Sport -konseptiin. Seuran nykytilankartoitus tehtiin maaliskuussa yhteenkuuluvuustestillä ja tulokset ovat nyt valmistuneet. Kiitos jokaiselle testiin vastanneelle! Oppiminen ja toiminnan kehittäminen alkaa tiedon ja datan pohjalta, ja olemme ottaneet ensimmäisen askeleen oikeaan suuntaan.

Yhteenkuuluvuustestin avulla selvitettiin kuinka osallistavaa, tavoitteellista, yksimielistä ja tyytyväistä seuraväki on. Keskiössä oli osaamisen ja aktiivisten seuratoimijoiden tunnistaminen. Testin tuloksia tarkastellaan yksikkötasolla (= joukkue/ryhmä). Yhteenkuuluvuustestin on tähän mennessä tehnyt valtakunnallisesti yhteensä 17 seuraa.


Seuraväen kiinnostuneisuus: Osallistumis- ja tavoittavuusanalyysi

Osallistumis- ja tavoittavuusanalyysissa, 17 seuran joukosta, RNK on sijalla 7.

Seuratoimijoita ovat mm. johtokunta, työntekijät, valmentajat, ohjaajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, kahviovastaavat, nettivastaavat, täysi-ikäiset pelaajat (= esikuvat), vanhemmat sekä yhteistyökumppanit.

 • Testi tavoitti 695 seuratoimijaa ja 945 eri tehtävää
 • Testilinkin avasi ja vastasi yhteensä 298 henkilöä (osallistumisaste 31,5%)
 • Testilinkin avasi 118 henkilöä, mutta ei tehnyt testiä
 • Testin tavoittavuusaste 44%


Seuraväen tavoitteellisuus: Tavoitteellisuusaste rooleittain

Tavoitteellisuusasteessa, 17 seuran joukosta, RNK on sijalla 4.

 • Johto & koordinointi 36,8%
 • Toimihenkilöt 29,7%
 • Valmennus & ohjaus 28,35
 • Huolto & tuki 27,5%
 • Seuratoimijat 13,5%
 • Vanhemmat 10,5%
 • Kuljettajat, kustantajat & kannustajat 10,2%
 • Esikuvat 9,3%
 • Yhteistyökumppanit 8,7%

Jokaiselle seuratoimijalle annettiin mahdollisuus jakaa 32 tavoitetta.


Seuraväen tyytyväisyys: Tyytyväisyysaste lajitaitotasoittain

Lajitaitotasoilla tarkoitetaan seuraavaa jaottelua:

 • Taso I = 20 v. ja yli
 • Taso II = 16-19 v.
 • Taso III = 11-15 v.
 • Taso IV = alle 11 v. ja muu ei-kilpailullinen toiminta


Tyytyväisyysaste 17 seuran joukosta, RNK on sijalla 10.

 • Hallinto 92,5%
 • Taso I 97,5%
 • Taso II 98,6%
 • Taso III 95,2%
 • Taso IV 95,2%
 • Seuraväki 95,6%

Testiin vastanneiden tyytyväisyys seuran toimintaan on erittäin hyvällä tasolla.


Nelikenttä

Yhteenkuuluvuustestissä kaikki yksiköt (eri joukkueet ja ryhmät) saivat kestävyysluokituksen:

 • A++
 • A+
 • A
 • A0

A++ yksiköt ovat lähellä nelikentän keskustaa, joissa ovat matalat inhimilliset kustannukset eli sopiva määrä aikuisia ja joilla on riittävän hyvä yhteenkuuluvuus, jotta toiminnan jatkuvuus on turvattu. A0 yksilöt ovat kaukana nelikentän keskustasta, joissa on korkeat inhimilliset kustannukset eli vähän tekijöitä, jotka eivät ole sitoutuneita toimintaan ja se on suuri riski toiminnan jatkuvuudelle. Yksiköitä pitää löytyä kaikista nelikentän ruuduista, jotta voidaan puhua seurasta. Inhimillisillä voimavaroilla tarkoitetaan yksiköiden toiminnassa mukana olevien aikuisten lukumäärää.

Tasolla I olevissa yksiköissä on siis keskimääräistä vähemmän aikuisia, mutta keskimääräistä korkeampi yhteenkuuluvuus. Tasolla II on keskimääräistä enemmän aikuisia ja korkeampi yhteenkuuluvuus. Tasolla III on keskimääräistä enemmän aikuisia, mutta keskimääräistä matalampi yhteenkuuluvuus. Tasolla IV on keskimääräistä vähemmän aikuisia ja matalampi yhteenkuuluvuus.

Mitä enemmän A++ yksiköitä on nelikentässä lähellä keskustaa, sitä korkeampi on kestävyysindeksi.

Etäohjatulla ekosysteemillä tarkoitetaan ns. palveluorganisaatiota, jossa ”asiakas ostaa palveluita seuralta”. Lähiohjautuvalla seurayhteisöllä tarkoitetaan puolestaan sitä, että asioita tehdään yhdessä ja yhteistyössä toisia auttaen ja tukien. Lukua 50 tulkitaan raja-arvona eli mitä pienempi luku on, sitä enemmän toiminta on palveluorganisaatiotyyppistä.

Jokainen seura toimii eri tavalla, kaikilla on oma visio, missio ja strategia, joita ei ole tässä testissä selvitetty. Kun verrataan kestävyysindeksiä eri seurojen välillä, seuran jäsen- tai joukkuemäärillä ei ole merkitystä.

Seuraavat askeleet:

 • Seuran päätöksenteko ja toiminnan kehittäminen tulee pohjautua dataan. RNK ottaa URHEILUSEURA 2.0 johtamistyökalut käyttöön, jonka avulla seurataan toiminnan tavoitteita ja laatua.
 • Tästä alkaa koko seuraväen yhteinen oppisprosessi. Oppimisprosessi käynnistetään elokuussa tavoitteiden asettamisella ja strategialla, miten tavoitteet saavutetaan.
 • Yhteenkuuluvuustesti tullaan uusimaan syksyllä 2023 sekä keväällä 2024. Vain osallistumalla ja vastaamalla testiin saat oman äänesi kuuluviin ja olet mukana kehittämässä vastuullista seuratoimintaa!


Lisätietoja

Urheiluseura 2.0

Hedcoach for Sport

Toiminnanjohtaja Laura Kontto, toiminnanjohtaja@rnk.fi / 050 477 4711

Raision Nuorisokiekko ry, 0407679-0

Kisakatu 6

21200 Raisio

www.rnk.fi

toimisto@rnk.fi